Om EasyFreightBooking

EasyFreightBooking© erbjuder företag som bokar transporter med speditörer ett modernt, enkelt och säkert verktyg som underlättar bokningen av transporter och hanteringen av speditörer.
  • Webbaserat och mycket användarvänligt verktyg
  • Inga installationer hos användaren
  • Inga investeringar krävs
  • Obegränsat antal användare
  • Kunden väljer själv vilka speditörer som ska anlitas
  • Passar små och stora företag lika bra
  • Avgift per bokad transport

Fördelarna

Enklare bokning

Alla transportbokningar görs i samma system, varifrån du når alla dina leverantörer. Bokningssystemet anpassas till ditt företag och framstår som ditt eget. Du kan ytterligare förenkla genom att till exempel lägga in kortkommandon för frekventa relationer, skicka med lastinstruktioner m.m. vid bokningen och skriva ut fraktsedlar direkt från systemet.

Uppföljning

Genom EasyFreightBooking får du kontroll på alla pågående transporter vad avser speditör, bilnummer och beräknade lastnings- och lossningstider. Förseningar upptäcks tidigare och andra avdelningar inom företaget kan också följa vad som händer med en viss transportorder. Leverantörernas återkoppling med information ger dig ett underlag för löpande leverantörsutvärdering.

Statistik

Genom att alla bokningar görs genom EasyFreightBooking, kan du på ett enkelt sätt analysera dina transporter.

Fraktberäkning

I EasyFreightBooking finns en fraktberäkningsmodul. Fraktavtalen med respektive leverantör läggs in i systemet och vid en bokning görs en automatisk beräkning av frakten, inklusive eventuella bränsletillägg och valutajusteringar. Fraktbeloppet skickas till leverantören tillsammans med bokningen, vilket ger denne chans att reagera om det skulle visa sig vara felaktigt. Eftersom alla prisuppgifter finns snabbt tillgängliga, kan du enkelt välja den speditör som offererat det lägsta priset till en viss destination.
Fraktbeloppet kan också läggas in manuellt vid varje bokningstillfälle.

Fakturakontroll

Du kan begära att leverantören skickar sin faktura till dig via EasyFreightBooking som E-faktura eller Pdf. EasyFreightBooking kontrollerar fakturan mot vad som angavs vid bokningen. Om fakturan är korrekt skickas en fil till dig med bokföringsunderlag och en bild på fakturan. EasyFreightBooking kan också skicka informationen direkt in i ditt affärssystem för bokföring.

Upphandling

Om alla fraktbokningar görs genom EasyFreightBooking skapas ett underlag för nästa fraktupphandling. Systemet kan hjälpa dig att ställa samman upphandlingsunderlaget och underlätta utvärderingen av offerterna.

Kontakta oss

Email: gustav@easyfreightbooking.com
Telefon: +46 (0)708-88 11 34
Adjuvantes IT AB
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
Kontakta oss

Just nu är vi inte här. Men du kan skicka ett email så kontaktar vi dig så snart vi kan.